YAZARLAR

SICAK ÇERMİK TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİNDEN ILN01506573

İLAN METNİ

Ünvanı : Tasfiye Halinde SICAK ÇERMİK TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ

Adresi : Kalın Köyü Termal Mevkii 1 Sok. No:1 YILDIZELİ /SİVAS Vergi Dairesi : Kale Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 7710319173

Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı;

Yukarıda bilgileri yazılı Birliğimiz 08.01.2021 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 08.01.2021 tarihinde Birlik Meclisince tescil edilmiştir.

Birliğimizin alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın yayımlanmasından itibaren en geç 31.12.2021 tarihine kadar Kalın köyü Termal Mevkii 1 Sok. No:1 YILDIZELİ /SİVAS” adresinde bulunan Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliğine müracaatları ilan olunur.