Anahtar Kelimeler: SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

YAZARLAR

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda blok ve daire noları yazılı gayrimenkuller(Daire); Belediye Encümeninin 19/11/2021 tarih ve 1466 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

          İhalesi; 14 Aralık 2021 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

  1. İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,
  2. Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,
  3. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,
  4. Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
  5. Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,
  6. İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),
  7. İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

 

S.NO

BLOK NO

KAT NO

DAİRE NO

YÖN CEPHESİ

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

GÜVENCE BEDELİ(TL)

5901 ADA, 2 PARSELDE BULUNAN C BLOKLAR 3+1 OLUP;

114,19 M2 KULLANIM ALANLIDIR.

1

C2-2

8.KAT

34

K-D

290.000,00

8.700,00

1.300,00

2

C2-3

3. KAT

14

K-B

280.000,00

8.400,00

1.600,00

3

C2-3

4. KAT

16

G-D

305.000,00

9.150,00

850,00

4

C2-3

5. KAT

21

G-B

300.000,00

9.000,00

1.000,00

                   

 

 

 

İLAN OLUNUR