YAZARLAR

Türbe ziyaretlerinde ölçü kaçırılıyor

Soğuk çermik´te bulunan Ahmet Turan Gazi Türbesi´ne ziyarete giden bazı vatandaşlar kabir ziyaretinde ölçüyü kaçırıyor. Türbeye eşarp bağlayan, mum yakan, bozuk para bırakan ve çuvaldız saplayan vatandaşlar, türbede istenmeyen görüntülere neden oluyor.

Bahar HIZAR

 İlimizde bulunan çok sayıda türbe ve yatır kente manevi bir hava katıyor. Ziyaretçi akınına uğrayan türbeler özellikle bir sıkıntısı bulunanların dua etmek için yolunu tuttuğu yerler olarak biliniyor. Türbe ve yatır ziyaretleri bazen dini bilgisi yeterli olmayan bazı insanların kabir ziyaretinde ölçüyü kaçırdıkları gözleniyor. Bazı ziyaretçiler mum yakıyor, bazıları türbe yanındaki ağaçlara dilek tutmak amacıyla eşarp bağlıyor, bazıları ise bozuk para bırakarak dileğinin kabul olmasını bekliyor.

Soğuk Çermik´te bulunan Ahmet Turan Gazi Hazretleri Türbesi de ziyaretçilerin akınına uğramasına rağmen yanlış davranışlara maruz kalan türbeler arasında yer alıyor. Türbe yanındaki çalılıklara çeşitli eşarplar bağlandığı ve adak adandığı görülüyor. Türbe etrafına çuvaldızların batırıldığı da yine yapılan yanlış davranışlar arasında yer alıyor.

Ahmet Turan Gazi Hazretlerinin atının ayak izlerinin olduğu rivayet edilen çukurlara ise yine bilinçsiz kişilerce bozuk para bırakıldığı görülüyor. Halbuki türbenin hemen yanı başında İslam dinine göre türbe ve yatırlarda yapılmaması gereken kuralları belirten büyük bir tabela bulunuyor. Buna rağmen bazı vatandaşlar tabelayı da göz ardı ediyor.

Ahmet Turan Gazi Türbesi de ilimizde bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan türbeler arasında yer alıyor. Türbenin üzerindeki sundurma çatısı ve mermerlerin zamanla tahrip olması bir onarımı gerekli gösteriyor. Ayrıca bir tepenin başında olan türbeye ulaşmak isteyenlerin bir süre tepeye tırmanması özellikle yaşlıları yoruyor. Dinlenilmesi için tepe yokuşuna yerleştirilen bankların da artık kullanılamaz hale geldiği ve yeniliğe ihtiyaç duyduğu görülüyor.

Ahmet Turan Gazi Hazretleri

Ahmet Turan Gazi Hazretleri ile ilgili birçok efsane vardır. Bunlara göre

Efsane:  Sivas halkı, onun Soğuk Ilıca yakınlarındaki bir savaş sırasında  şehit düştüğüne inanmaktadır. Bu savaşta Abdülvehhab Gazi de bulunmaktadır. Her ikisi de  diğer gazilerle birlikte akşama kadar savaşırlar. Rum kuvvetleri üstün geldiği için arkadaşlarını teker teker yitirirler. Sonra kendileri de şehit düşerler. Savaştan sonra şiddetli bir yağmur başlar. Ahmet Turan Gazi´nin cesedini bulup tanırlar. Bugünkü yerine defnederler.  Abdülvehhab Gazi´nin vücudunu sel suları sürükleyip götürdüğü için bulamazlar.

Efsane: Ahmet Turan Gazi, Beypınar köyü yakınlarında yaralanır. Kelle koltuğunda, atıyla beraber, Soğuk Ilıca kayalıklarına atlar. Atının ayakları kayalıklara gömülür. Mezarının ilerisinde  ayak izlerine benzeyen çukurlar vardır. Bunlar inanışa göre Ahmet Turan´ın atının ayak izleridir. Aynı izler, karşı kayalıklarda da bulunmaktadır. Çukurbelen Köyü  kayalıklarındaki izler iki tanedir.  At şaha kalktığı sırada oluşmuştur

Efsane: (...) O yüce yiğit koca Bizans ordusuyla vuruşmaya başlamıştır. Döğüşe döğüşe ; vuruşa vuruşa  bugünkü Soğuk Çermik mevkiine varmıştır. Yanındaki askerleri hep şehit düştüğünden, atını  tek başına Kelime-i Şehadet getirerek Bizans ordusunun üstüne sürmüştür. O anda Allah, onun atını kanatlandırıp bir tepeden öbürüne uçurmuştur. Bizans askerleri şaşırmış, korkudan onu takip edememişlerdir. Müslüman olmak için Ahmet Turan Gazi´ye yaklaşanlar, atın ön ayaklarının yere saplanmış olduğunu görmüşlerdir. Yerdeki kan izlerini takip etmişler ve izlerin bittiği yerde Ahmet Turan´ı bulamamışlardır. Bu gördüklerini Sivas kalesine gelip, Bizans komutanına anlatmışlardır.

Halk inanışı: İnanışa göre Ahmet Turan Gazi, sabahleyin erken saatlerde Çermik havuzunda abdest alırmış. Abdest alırken ya kolu veya bütün vücudu görünürmüş. Ahmet Turan Gazi´nin abdest aldığını  gören kişi, daha sonraki zamanlarda bir günah işlerse veya olmayacak bir şey yaparsa, Ahmet Turan Gazi tarafından ikaz edilirmiş.